Dịch vụ cho thuê thiết bị

 

Khách hàng có thể thuê các loại thiết bị CNTT, Camera, Hệ thống báo cháy, báo trộm theo dạng ngắn hạn hoặc dài hạn đảm bảo nhiều lợi ích cho khách hàng:
Thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng và chi phí tối ưu
Thiết bị được cung ứng trọn gói từ việc thiết lập hệ thống đến cài đặt các ứng dụng theo yêu cầu (khách hàng chịu trách nhiệm bản quyền phần mềm nếu có)
Chỉ định chuyên gia đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian thuê thiết bị
Tiết kiệm được chi phí đầu tư thiết bị mới
Khách hàng có thể hoạch định trước chi phí đầu tư và duy trì hệ thống.