Sản phẩm khuyến mãi

 • kce-di1124
  KCE-DI1124
  Giá:  1.943.00000 VNĐ
 • kce-sdti1230d
  KCE-SDTI1230D
  Giá:  4.200.00000 VNĐ
 • combo1
  Combo 1
  Giá:  6.890.00000 VNĐ
 • le210479
  LE2104
  Giá:  11.430.00000 VNĐ
 • kce-sd110
  KCE-SD110
  Giá:  1.311.00000 VNĐ
 • g4
  MH-16
  Giá:  18.322.00000 VNĐ
 • sf2012-hr
  SF2012 HR
 • saef-292d12
  SAEF-292D12
  Giá:  2.020.00000 VNĐ
 • combo4
  Combo 4
  Giá:  15.900.00000 VNĐ
 • sabx-190d(t)
  SABX-190D(T)
  Giá:  3.150.00000 VNĐ
 • ks-307dct
  KS-307DCT
  Giá:  248.00000 VNĐ
 • combo3
  Combo 3
  Giá:  10.990.00000 VNĐ
 • combo2
  Combo 2
  Giá:  8.890.00000 VNĐ
 • le210479
  LE2104D
 • lrd5106
  LRD5160
  Giá:  24.300.00000 VNĐ

Camera

kce-sd110
KCE-SD110
Giá:  1.311.00000 VNĐ
saef-292d12
SAEF-292D12
Giá:  2.020.00000 VNĐ
sabx-190d(t)
SABX-190D(T)
Giá:  3.150.00000 VNĐ

Đầu ghi hình

eh1004h-4-nano
EH1004H-4 Nano
Giá:  49.000.00000 VNĐ
thiet-bi-ghi-hinh-kce-khd-800-150x150
KHD- 800
Giá:  36.000.00000 VNĐ
le210479
LE2104
Giá:  11.430.00000 VNĐ

Phụ kiện camera

1
3.5-8mm
Giá:  672.00000 VNĐ
8
8mm IR
Giá:  294.00000 VNĐ
6
4mm IR
Giá:  294.00000 VNĐ

Thiết bị báo trộm

ks-858
KS-858E
Giá:  1.920.00000 VNĐ

Thiết bị định vị

Hệ thống khóa cửa