Được thành lập từ năm 2013, với mục đích áp dụng được các thành tựu khoa học, công nghệ hệ thống IT, Camera phục vụ nhu cầu giám sát, an ninh cho các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp. Hiện nay, DTT Sài Gòn là một trong những đơn vị cung cấp các giải pháp trọn gói về Camera, giải pháp tích hợp hệ thống CNTT, cũng như trở thành đối tác cung cấp thiết bị tin học của các công ty hàng đầu hiện nay như: IBM, CISCO, Dell, ...

DTT Sài Gòn đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc Tế để mang lại cho khách hàng quyền lợi tốt nhất, được chăm sóc chu đáo khách hàng chính là vinh dự của tập thể nhân viên DTT Sài Gòn