Cảm biến

ks-308xct Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY, LOẠI ỐP TRẦN KS-308XCT

Mã SP:KS-308XCT
Giá: 318.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 318.00000 VNĐ

Chi tiết

ks-218t Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY TRONG NHÀ KS-218T

Mã SP:KS-218T
Giá: 330.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 330.00000 VNĐ

Chi tiết

ks-208t Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY NGOÀI TRỜI KS-208T

Mã SP:KS-208T
Giá: 680.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 680.00000 VNĐ

Chi tiết