Phụ Kiện Camera

1 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ỐNG KÍNH TỰ ĐỘNG CÂN BẰNG SÁNG (auto iris) 3.5-8mm DC DRIVE

Mã SP:3.5-8mm
Giá: 672.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 672.00000 VNĐ

Chi tiết

2 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ỐNG KÍNH TỰ ĐỘNG CÂN BẰNG SÁNG (auto iris) 2.8-12mm DC DRIVE

Mã SP:2.8-12mm
Giá: 882.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 882.00000 VNĐ

Chi tiết

3 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ỐNG KÍNH TỰ ĐỘNG HỒNG NGOẠI IR (auto iris) 3.5-8mm

Mã SP:3.5-8mm
Giá: 882.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 882.00000 VNĐ

Chi tiết

4 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ỐNG KÍNH TỰ ĐỘNG HỒNG NGOẠI IR (auto iris) 2.8-12 mm

Mã SP:2.8-12mm
Giá: 1.218.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 1.218.00000 VNĐ

Chi tiết

5 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ỐNG KÍNH TỰ ĐỘNG HỒNG NGOẠI IR (auto iris) 5-50 mm

Mã SP:5-50mm
Giá: 1.554.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 1.554.00000 VNĐ

Chi tiết

6 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ỐNG KÍNH HỒNG NGOẠI IR CỐ ĐỊNH ( Fixed Lens) 4 mm

Mã SP:4mm IR
Giá: 294.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 294.00000 VNĐ

Chi tiết

7 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ỐNG KÍNH HỒNG NGOẠI IR CỐ ĐỊNH ( Fixed Lens) 6 mm

Mã SP:6mm IR
Giá: 294.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 294.00000 VNĐ

Chi tiết

8 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

ỐNG KÍNH HỒNG NGOẠI IR CỐ ĐỊNH ( Fixed Lens) 8 mm

Mã SP:8mm IR
Giá: 294.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 294.00000 VNĐ

Chi tiết

swkd-200d Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

SWKD-200D

Mã SP:SWKD-200D
Giá: 7.056.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 7.056.00000 VNĐ

Chi tiết

Trang 1 / 2