Rifatron

g1 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

4CH REAL TIME RECORDING H.264 (NETWORK DVR)

Mã SP:HV-400
Giá: 4.676.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 4.676.00000 VNĐ

Chi tiết

g2 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

4CH REAL TIME DVD – D1 RECORDING H.264 (NETWORK DVR)

Mã SP:D1-4U
Giá: 6.015.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 6.015.00000 VNĐ

Chi tiết

g3 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

8 CH REAL TIME RECORDING H.264 (NETWORK DVR)

Mã SP:SH-08
Giá: 10.867.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 10.867.00000 VNĐ

Chi tiết

g4 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

16 CH REAL TIME RECORDING H.264 (NETWORK DVR)

Mã SP:MH-16
Giá: 18.322.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 18.322.00000 VNĐ

Chi tiết

g5 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

6 HDD + Esata port. PROFESIONAL 16 CH D1-DVD QUALITY REAL TIME RECORDING H.264 (NETWORK). HDMI-FULL HD 1080P QUALITY DISPLAY OUTPUT.

Mã SP:HD1-1648(H)
Giá: 33.275.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 33.275.00000 VNĐ

Chi tiết

g6 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

8 kênh: Ghi hình 4 Kênh HD-SDI 720P & 4 Kênh Analog D1 (DVD)

Mã SP:SH2-804
Giá: 17.564.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 17.564.00000 VNĐ

Chi tiết

g7 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

HD- DVR: 8 kênh: Ghi hình 8 Kênh HD-SDI CHUẨN FULL HD 1080P

Mã SP:MH2-08M
Giá: 23.756.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 23.756.00000 VNĐ

Chi tiết