Vantech

vt-4800s Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

4 CH D1 Real Time DVR

Mã SP:VT-4800S
Giá: 1.839.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 1.839.00000 VNĐ

Chi tiết

vp-4700nvr5 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

8 CH - Hybrid DVR

Mã SP:VP-4700NVR
Giá: 15.300.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 15.300.00000 VNĐ

Chi tiết

vp-4700nvr25 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

4 CH - Hybrid DVR

Mã SP:VP-4700NVR2
Giá: 6.800.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 6.800.00000 VNĐ

Chi tiết

vp-16700nvr5 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

32 CH Hybrid DVR

Mã SP:VP-16700NVR
Giá: 19.200.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 19.200.00000 VNĐ

Chi tiết

vp-16700nvr27 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

VP-16700NVR2

Mã SP:VP-16700NVR2
Giá: 14.190.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 14.190.00000 VNĐ

Chi tiết

vt-4800sa Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

4CH D1 - Real Time DVR

Mã SP:VT-4800SA
Giá: 1.701.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 1.701.00000 VNĐ

Chi tiết

vp-4690h5 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

4CH Full Effio 960H

Mã SP:VP-4960H
Giá: 13.400.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 13.400.00000 VNĐ

Chi tiết

vp-8500d1 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

8CH-Full D1 Standalone DVR

Mã SP:VP-8500D1
Giá: 7.985.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 7.985.00000 VNĐ

Chi tiết

vp-8700nvr2 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

8CH-Full HD

Mã SP:VP-8700NVR2
Giá: 7.920.00000 VNĐ
Giá chưa thuế: 7.920.00000 VNĐ

Chi tiết

Trang 1 / 4