Micro System

supermicro-sr420 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Máy chủ Supermicro SR420

Mã SP:Supermicro SR420
Gọi để biết giá

Chi tiết

supermicro-sr520 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Máy chủ Supermicro SR520

Mã SP:Supermicro SR520
Gọi để biết giá

Chi tiết

supermicro-microcloud-5037mc Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Máy chủ Supermicro MicroCloud 5037MC-H8TRF - 8x Modular UP Nodes in 3U

Mã SP:MicroCloud 5037MC-H8TRF
Gọi để biết giá

Chi tiết

supermicro-sr420-sas Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Máy chủ Supermicro SR420-SAS

Mã SP:Supermicro SR420-SAS
Gọi để biết giá

Chi tiết

supermicro-sr520-sas Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Máy chủ Supermicro SR520-SAS

Mã SP:Supermicro SR520-SAS
Gọi để biết giá

Chi tiết

supermicro-st420 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Máy chủ Supermicro ST420

Mã SP:Supermicro ST420
Gọi để biết giá

Chi tiết

supermicro-sr210-ii Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Máy chủ Supermicro SR210 II

Mã SP:Supermicro SR210 II
Gọi để biết giá

Chi tiết

supermicro-st110-ii Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Máy chủ Supermicro ST110 II

Mã SP:Supermicro ST110 II
Gọi để biết giá

Chi tiết